محمدعلی میرزا کوچک شیرازی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری دارویی البرز در خصوص تامین این شرکت برای ارز و تهیه مواد اولیه به اکوناپرس گفت: صنعت دارو ارز 4200 تومانی را برای تامین مواد اولیه خود می گیرد و به همین دلیل این صنعت و شرکت های فعال در این صنعت توانستند صورت های مالی خود را با اطمینان از این موضوع تنظیم نمایند.

وی ادامه داد: ما در تامین ارز مشکلی نداریم و از آنجایی که دارو جزء کالاهای اساسی است در نتیجه تامین ارز برای این صنعت در اولویت دولت قرار دارد. با تامین ارز ما نیز به خرید مواد اولیه خود اقدام می کنیم و پروسه تولید ادامه می یابد.

شیرازی در مورد برنامه های افزایش سرمایه شرکت های زیر مجموعه بیان داشت: شرکت های زیر مجموعه مطابق با برنامه ریزی ها اقدام به افزایش سرمایه می کنند، این افزایش سرمایه ها که از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران خواهد بود در سال مالی جاری اجرایی و تصویب می شود.

وی در مورد افزایش نرخ صنعت و مجموعه البرز گفت: شرکت های دارویی توانستند افزایش نرخ میانگین 11 درصدی برای محصولات خود اخذ نمایند که این میزان افزایش نرخ با توجه به افزایش بهای تمام شده شرکت ها تنها بخشی از هزینه ها را جبران کرد.

وی افزود: اما اگر شرکت های دارویی بتوانند تولیدات خود را ادامه دهند برای فروش مشکلی وجود ندارد و این شرکت ها می توانند ادامه مسیر را طی کنند، شرکت های دارویی با مشکل نقدینگی رو به رو هستند و در نتیجه در صورت تامین نقدینگی می توانند به مسیبر خود ادامه دهند.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی البرز در مورد حمایت از سهم های زیرمجموعه در بازار منفی و صف فروش گفت: بازار منفی که ناشی از جو بازار و هیجانی باشد باید خود متعادل شود اما اگر رویه به گونه ای باشد که نیاز به حمایت باشد قطعا از سهم های زیر مجموعه خود حمایت می کنیم و علاوه بر آن شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز که از شرکت های زیر مجموعه به حساب می آید وظیفه اقدام به خرید سهم های شرکت های زیر مجموعه می  کند و از افت های هیجانی طولانی مدت جلوگیری می کند.