• مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری اردبیل:

    مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری اردبیل گفت: شایعه رسانه‌های معاند درباره جان باختن یک دانش آموز دختر در اردبیل کذب محض است و صحت ندارد.

۱