• جانشین فرماندهی قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان قم:

    جانشین فرماندهی قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان قم از توزیع دو هزار بسته معیشتی بین محرومان و آسیب دیدگان از کرونا در دهه کرامت خبر داد.