• آیت الله نوری همدانی:

    آیت الله نوری همدانی در دیدار شهرداران منطقه جنوب لبنان اظهار داشت: اگر حزب الله لبنان در منطقه نبود و شهدای کشورمان نبودند مقاومت اسلامی نمی‌توانست به پیروزی…