به گزارش اکونا پرس،

حسین اکبریان در این دیدار ها ضمن رسیدگی به درخواست مراجعه کنندگان دستورات لازم جهت پیگیری و حل مشکلات آنان را صادر کرد.

مراجعه کنندگان به ستاد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان درخواست های خود را به صورت چهره به چهره با مدیرعامل شرکت در میان گذاشته و وی نیز دستورات مساعد خود را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی برای رسیدگی به این درخواست ها صادر کرد.

همچنین در این دیدار‌ها که با حضور اعضای شورای معاونین آبفای استان اصفهان برگزار شد، موضوعات ارجاع شده به معاونین و مدیران شرکت مورد بررسی قرار گرفت تا در اسرع وقت با ارجاع به بخش‌های مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد.

درخواست انشعاب‌ و لوله گذاری آب و فاضلاب، پیگری پرداخت مطالبات، پیگیری تبدیل وضعیت کارکنان و غیره عمده درخواست‌های مراجعه کنندگان در این ملاقات چهره به چهره بود.

اصفهان_محسن راعی