حمیدی با اشاره به پیشرفت واقعی بیش از پنجاه و پنج درصدی این پروژه، با اشاره به عملیات آرموتوربندی در حال اجرای ورودی جنوبی، چند مرحله لاینینگ صورت گرفته دیوارها و ستون ها و همچنین حفاری و کیج گذاری شمع های سازه نگهبان شفت ورودی جنوبی، به اهم فعالیت های این پروژه در هفته گذشته اشاره کرد و در پایان به مردم شریف اسلامشهر این نوید را داد که مجموعه مدیریت شهری، با تمام توان و تلاش خود در صدد است تا همشهریان عزیز، هرچه زودتر از نعمت وجود مترو در شهر بهره ببرند.