به گزارش اکونا پرس،

حیدر علیپور دهکردی در نشست علنی شورای اسلامی شهرکرد تاکید کرد: براساس این مصوبه قرار شد شهرداری در مرحله نخست محموله ای از نیازهای مردم مناطق سیل زده به ارزش 500 میلیون ریال را تهیه و ارسال کند.

وی افزود: همچنین در مرحله دوم نیز محموله دیگری به ارزش 500 میلیون ریال برای تامین بخشی از نیازهای مردم مناطق سیل زده کشور از سوی شهرداری شهرکرد تهیه و به ویژه در استان های خوزستان و لرستان ارسال خواهد شد.

شهردار شهرکرد  نیز  در خصوص موافقت اعضای شورای اسلامی شهرکرد برای کمک یک میلیارد ریالی به مناطق سیل زده کشور تصریح کرد: این کمک ها به زودی در قالب نیازهای ضروری مردم منطقه تهیه، تامین و در 2 مرحله ارسال خواهد شد.