به گزارش اکونا پرس،

بهروز اسودی در دویست و سیزدهمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان با اعلام این خبر گفت: در سالجاری ۲۹۰ واحد تولیدی استان بالغ بر ۹هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل رونق تولید و تبصره ۱۸ دریافت کرده اند.

وی تصریح کرد: از مجموع تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی ، ۱۴۴ واحد به ارزش ۶۸۶۰ میلیارد ریال مربوط به رونق تولید و ۱۴۶ واحد به ارزش ۲۷۹۰ میلیارد ریال مربوط به بند الف تبصره ۱۸ برنامه تولید و اشتغال می باشد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اظهار داشت: تا کنون در قالب تسهیلات رونق تولید ۹۸ ، ۵۵۸ واحد تولیدی جهت دریافت تسهیلات به ارزش بیش از ۲۷ هزار میلیارد ریال به بانک های عامل معرفی شده اند که از این تعداد ، ۳۳۶ پرونده جهت عقد قرارداد در بانکهای عامل در دست بررسی است.

وی اضافه کرد: در بخش رفع موانع تولید کارگروه استان تا این جلسه تعداد ۱۰۳۸ واحد تولیدی مشکل دار در جلسات کارگروه مطرح و بررسی شده است که در جهت رفع موانع موجود ، ۲۲۳۴ مصوبه به تصویب اعضا رسیده است که از این تعداد ، ۷۳ درصد مصوبات اجرایی و مابقی در دست اقدام است.

دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان با اشاره به دیگر دستور کار این جلسه افزود: در این نشست و با تصمیم اعضای کارگروه ، ۶۱ واحد صنعتی و کشاورزی جهت دریافت تسهیلات از محل منابع رونق تولید ۹۸ به ارزش ۱۹۰۰ میلیارد ریال به بانکهای عامل معرفی و همچنین مشکلات بانکی ، مالیات و زیربنایی پنج واحد تولیدی دیسکی لنت، رنگ پارس مهام پاریزان صنعت، نقش جبه پارس و واحدهای ریخته گری چدن بررسی شد.