به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد رضائیان معاونت  توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد در مراسم توزیع تجهیزات کارگاهی هنرستان ها با تأکید بر توسعه کمی و کیفی آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش گفت : اهمیت تجهیزات کارگاهی در امر یادگیری هنرستان ها  مهم   و ضروری است که در این راستا از حمایت و پیگیرهای همه همکاران و به ویژه مدیرکل محترم نوسازی مدارس استان در امر تأمین تجهیزات کارگاهی هنرستان ها  تشکر می کنم .

وی در ادامه افزود : در این مرحله از توزیع، تجهیزاتی با اعتباری بیش از 23 میلیارد ریال که از اعتبارات ملی خریداری و در بین هنرستان ها مناطق توزیع  شد.