به گزارش اکونا پرس،

فروش هرمز در مهر ماه ۱۳۹۹ نیز با افزایش ۱۰۴ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۱۰,۹۰۵,۷۹۳ میلیون ریال رسید

میزان تولید شرکت فولاد هرمزگان در هفت ماهه نخست ۱۳۹۹ به شرح زیر بود:

اسلب، ۸۱۹,۵۶۷ تن

سایر، ۱۲۲,۸۷۵ تن

/محسن راعی