به گزارش اکونا پرس،

وی در ادامه افزود: پس از انجام تحقیقات مقدماتی محرز گردید که ۴ متهم این پرونده، همگی به اتهام جعل تعداد بی شماری حواله‌های شیرخشک یارانه‌ای و کلاهبرداری از طریق استفاده از کالابرگ‌های مجعول تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. دادستان قزوین بیان داشت: بر اساس کارشناسی صورت گرفته در این پرونده، مجموعاً مبلغی بالغ بر ۳۲ میلیارد ریال از طریق این دو داروخانه مذکور تخلف صورت پذیرفته است. این مقام قضایی استان قزوین اظهار داشت: با عنایت به گزارش دانشگاه علوم پزشکی، تحقیقات انجام شده، نظریه کارشناسی، اظهارات مطلعین، استعلامات صورت گرفته و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو قزوین ارسال گردید و شعبه ۱۰۲ این دادگاه مبادرت به صدور رای نموده است.

دادستان مرکز استان قزوین تصریح کرد: بر اساس رای صادره، ۴ متهم این پرونده که از پرسنل دو داروخانه فوق الذکر می‌باشند، به اتهام تحصیل مال نامشروع به پرداخت بیش از ۳۲ میلیارد ریال در حق صندوق بیت المال و ۱۵ میلیارد ریال در حق صندوق دولت و همچنین شلاق محکوم کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: رای صادره از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قطعی نبوده و با توجه اعتراض محکومان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد