به گزارش اکونا پرس،

 در ابتدای این نشست مهندس نجفی با اشاره به آغاز فصل سرد سال به اهمیت پایداری تولید در شرکت پرداخت وجزئیات پیشرفت و نهایی شدن تعمیرات اساسی تشریح شد.

میزان دریافت خوراک از خط های 24 و 48 اینچ و همچنین عسلویه نیز مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی نیز در مورد میزان تولید LPG و بارگیری کامیون ها داده شد.

وضعیت مرتبط با پروژه های تعمیرات در بخش های مختلف و تقاضا گذاری و پیگیری با واحد کالا از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

مهندس نجفی در بخش دیگری از صحبت های خود به اهمیت رضایتمندی کارکنان در سازمان پرداخت وتصریح کرد: انگیزه بالای کارکنان در بخش های مختلف باید همواره در اولویت منابع انسانی ما باشد.

ساماندهی خوابگاه های کارکنان موجب سرویس دهی مطلوب به این عزیزان می شود اما همکاری آنها دربدست آمدن رضایتمندی بیشتر همواره مورد تاکید است. تاکید به توسعه زیر ساخت های فن آوری در بخش های مختلف شرکت در راستای رضایتمندی کارکنان مورد تاکید مهندس نجفی قرار گرفت.