به گزارش اکونا پرس،

 محمدرضا نامیر اذعان داشت: به منظور توزیع و تامین آب شرب مصرفی مشترکین جدید، ۳۵۰۰ متر عملیات توسعه شبکه آب در سطح شهر بهبهان از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه در این شهر اجرا و عملیاتی شد‌.  وی در ادامه افزود: در این عملیات ها که در محدوده سطح شهر بویژه مناطق تازه توسعه یافته و کم برخوردار را شامل می شد، از لوله های پلی اتیلن با اقطار ۹۰ و ۱۱۰ میلی متر استفاده شده است.