به گزارش اکونا پرس،

به نقل از دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان،وی با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب گیلان با هدف گذاری ارتقاء کیفی آب در حد استاندارد کشوری و بین المللی در کُل استان فرآیند تامین و توزیع آب شرب بهداشتی را به صورت پیوسته مورد آنالیز قرار می دهد افزود: در این راستا طی 6 ماهه اول سال جاری تعداد 63 هزار و 736 نمونه آزمون کلرسنجی در بخش شهری و 421 هزار و 484 نمونه در بخش روستایی، تعداد 62 هزار و 726 نمونه آزمون کدورت سنجی در بخش شهری و 62 هزار و 40 نمونه در بخش روستایی انجام شد.حجازی، تعداد 4 هزار و 252 نمونه آزمون باکتریولوژی آب در بخش شهری و 33 هزار و 736 نمونه در بخش روستایی را از دیگر اقدامات این حوزه برشمرد و تصریح کرد: جهت کنترل دوره ای عملکرد آزمایشگاه و پایش دقت و صحت نتایج اندازه گیری ها، شرکت آب و فاضلاب استان هر ساله به منظور ارزیابی وضعیت آزمایشگاه های خود، در آزمون های کفایت مهارت تخصصی (PT) در سطح کشوری شرکت می کند.