به گزارش اکونا پرس،

 دکتر گوهردهی با اشاره به اهمیت ورزش برای درمان محدودیت های جسمی بخصوص در میان گروه های هدف سازمان بهزیستی گفت: ورزش وسیله ای برای ارتقاء اعتماد به نفس و حل مشکلات اجتماعی، بستر ساز بروز توانمندی های معلولان و بوجود آورنده نشاط اجتماعی  است.

دکتر گوهردهی دستیابی به اعتلای ورزش و توسعه فرصت ها برای معلولان را از اهداف مهم سازمان بهزیستی بیان کرد و گفت: نمایش اراده و اعتماد به نفس توانخواهان و شناسایی استعدادهای موجود و آموزش در حوزه ورزش از جمله اهداف مهم سازمان بهزیستی در مسیر توانمند سازی افراد دارای معلولیت است.

مدیرکل بهزیستی مازندران خواستار برنامه ریزی منسجم برای بهره گیری از توانمندی های معلولان در سطح ورزش قهرمانی شد.