به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان «سروش شریفی» را به عنوان معاون توسعه مدیریت منصوب کرد.

شایان ذکر است پیش از این احمد رستمی عهده دار این سمت بود.