به گزارش اکونا پرس،

به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری رشت، شهردار رشت  در این جلسه ضمن تشکر از حسن اعتماد اعضای شورای اسلامی با اشاره به اینکه تنوع و حجم فعالیت‌های شهرداری وسیع است اظهار کرد: تعامل و تفکر جمعی، مهمترین اصل در پیشرفت مدیریت شهری است. سیدمحمد احمدی حضور و تعامل نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را یک فرصت برای توسعه و پیشرفت رشت دانست و افزود: فصل جدیدی از همکاری های مشترک مدیریت شهری و پارلمان شهری آغاز می شود.وی مهمترین اولویت کنونی مدیریت شهری را ساماندهی پسماند و زباله عنوان کرد و افزود: شهرداری رشت به تنهایی نمی تواند این موضوع را مدیریت کند و نیازمند مشارکت و هم افزایی دستگاه های متولی هستیم.احمدی با اشاره به اینکه منابع شهرداری به تنهایی برای مدیریت پسماند و دفنگاه سراوان کافی نیست بیان کرد: نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه ملی و استانی برای کنترل و مدیریت بیشتر و بهتر هستیم.شهردار رشت در ادامه خواستار مساعدت ویژه نمایندگان مجلس برای تامین اعتبار لازم به جهت احداث زباله سوز شد.وی بر ضرورت مدیریت یکپارچه شهری تاکید کرد و یادآور شد: اداره شهر با جمعیت هشتصد هزار نفری و ۱۶ نقطه حاشیه، کار آسانی نیست و نیازمند همکاری و همراهی سایر دستگاه های اجرایی هستیم. جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این جلسه با اشاره به سهم ناچیز این شهرستان در اعتبارات پروژه های بازآفرینی گفت: باید اعتبارات بیشتری توسط سازمان بازآفرینی برای پروژه های این سازمان تخصیص یابد. سیدعلی آقازاده دیگر نماینده مردم رشت در مجلس نیز به تعامل بیشتر دستگاه های اجرایی با مدیریت شهری تاکید کرد.