به گزارش اکونا پرس،

گذشته از این که به طور میانگین ۱۰ درصد از مردم هر استان کشور را معلولان تشکیل می دهند، اما در استان مازندران حدود ۶۶ هزار نفر از سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت استان به عنوان توانخواه زیر چتر حمایتی بهزیستی قرار دارند. حدود ۲۰ درصد این معلولان را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند که آموزش و تحصیل از ملزومات جامعه پذیری و توانمند سازی آنها محسوب می شود تا در عین محدودیت ، همانند دیگر افراد جامعه از نعمت علم و دانش برخودار شوند. افزایش چتر حمایتی بهزیستی از تحصیل دانش‌آموزان معلول نیز زمینه اصلی تحقق این رویا است که در سال های اخیر به واقعیت نزدیک شد. مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: پوشش حمیاتی دانش آموزان معلول مازندرانی در سال های اخیر روند خوب و رو به رشدی داشته است که توانسته بخشی از نیازها و مشکلات آنان را برطرف کند. فرزاد گوهردهی به رشد بیش از سه برابری آمار دانش‌آموزان معلول مازندران زیر چتر بهزیستی اشاره کرد و افزود : آغاز به کار دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ فقط یکهزار و ۷۵ دانش‌آموز معلول زیر چتر حمایت آموزشی بهزیستی قرار داشتند که این تعداد در سال جاری به سه هزارو ۶۱ نفر رسیده است. وی این تعداد دانش آموزان را فقط مربوط به بخش توانبخشی عنوان کرد و گفت : در بخش اجتماعی نیز تعداد دانش آموزان تحت پوشش از یکهزار و ۷۰۰ نفر در سال ۹۲ اکنون به ۲هزار و ۶۶۴ نفر رسیده است. مدیرکل بهزیستی مازندران حمایت از دانش آموزان را خارج از مسائل مربوط به مستمری و خدمت عادی توانبخشی توصیف کرد و افزود : مستمری و دیگر خدمات حوزه معلولیت دانش‌آموزان همانند دیگر افراد است و بخش حمایت آموزشی هیچ خللی در آن ایجاد نمی کند. گوهردهی افزایش تعداد دانش‌آموزان معلول تحت پوشش را ناشی از شناسایی و افزایش اعتبارات حمایتی عنوان کرد و گفت : فقط در یک سال اخیر اعتبارات کمک هزینه تحصیلی و خدمات توانبخشی دانش آموزان معلول رشد ۱۰۰ درصدی داشت. وی افزود : فقط در سال جاری بیش از یک میلیارد تومان برای حمایت از دانش‌آموزان معلول استان هزینه شد که شامل هزینه ایاب و ذهاب، هزینه تحصیلی ، تجهیزات توانبخشی و همچنین نیازهای تحریری می شود.

پوشش ۱۰۰ درصدی دانش‌آموزان معلول

مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین بر آمادگی پوشش تمامی دانش آموزان اشاره کرد و گفت: حتی دانش‌آموزان معلولی که از خدمات عادی بهزیستی برخودار نیستند هم می‌توانند از حمایت بخش آموزشی برخودار شوند.  گوهردهی پوشش بسته های حمایتی آموزشی برای دانش‌آموزان تحت خدمات بهزیستی را ۱۰۰ درصد عنوان کرد و افزود : شاید دانش آموزان معلولی هم در استان باشند که خانواده نیازمند حمایت بهزیستی نیست و در جدول آماری قرار ندارند. وی تاکید کرد که این آمادگی برای سازمان و اداره کل بهزیستی وجود دارد که در صورت تقاضای حمایت آموزشی ، تمامی دانش آموزان معلول زیر چتر بهزیستی قرار بگیرند و نیازهای توانبخشی و همچنین آموزشی آنها تا حد قانونی برطرف شود. گوهردهی یکی از برنامه های خوب دولت را متغیر کردن سرانه دانش آموزان معلول عنوان کرد و گفت : بر این اساس ، حمایت از دانش‌آموزان معلول متناسب با نیاز و شرایط معلولیتشان خواهد بود که به عدالت نیز نزدیک تر است.

حمایت از معلولان سرمایه گذاری است

مدیرکل بهزیستی مازندران حمایت و هزینه در حوزه دانش آموزان معلول را سرمایه گذاری دانست و افزود : اینکه امسال سه دانش آموز معلول استان توانستند به رتبه های برتر کنکور سراسری دست یابند و در دانشگاه های معتبر قبول شوند نتیجه سرمایه گذاری برای معلولان است. وی ادامه داد : معلولان شاید در ظاهر محدودیت هایی داشته باشند ، اما با فراهم شدن امکانات و بسترهای لازم به همراه درک شرایط این دانش آموزان می‌توان دید که چه استعدادهایی در آنان نهفته است. گوهردهی بر تشویق جامعه توانخواه برای آموزش تاکید کرد و گفت : مدارس ما با برطرف کردن نیازهای حداقلی این دانش آموزان خواهند دید که آنها چقدر می توانند در کسب مهارت و علوم از دیگران جلوتر باشند.