به گزارش اکونا پرس،

جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی با اشاره به میزان تولید برق واحدهای نیروگاه در 9 ماهه سال 99 گفت: از ابتدای فروردین امسال تا پایان آذرماه، 8میلیاردو706میلیون و 462هزارکیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص درواحدهای سیزدهگانه نیروگاه،تولیدوبه شبکه سراسری تحویل شده است.

دوستی افزود: ازاین میزان انرژی،4میلیاردو120میلیون و493هزارکیلووات ساعت درواحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و4میلیاردو585میلیون و969هزارکیلووات ساعت درواحدهای نیروگاه بخارتولیدشده است.

معاون مهندسی و برنامه ریزی بیان داشت: در بازه زمانی 9 ماهه امسال، از این میزان انرژی، 55.2 درصد، سهم تولید واحدهای بخاری و 44.8 درصد هم سهم تولید واحدهای سیکل ترکیبی بوده است.

معاونت مهندسی وبرنامه ریزی نیروگاه،هرساله با پایان فصل گرما و در پی آن، کاهش تقاضای مصرف برق در کشور، اقدام به تدوین برنامه تعمیرات واحدهای سیزده گانه می نماید.