به گزارش اکونا پرس،

 مهدی سهیم پور گفت: در راستای تحقق و دستیابی به اهداف سال جاری و ارتقای توان علمی و عملیاتی پرسنل آتش نشانی بندر چوئبده عملیاتی با عنوان اطفاء حریق در ساختمان اداری این بندر برگزار شد. رییس مرکز ایمنی و آتش نشانی بندر چوئبده اضافه کرد:پس از اعلام حریق در ساختمان اداری بندر چوئبده ، نیروی امداد و نجات این بندر ، خود را به محل تعیین شده حادثه رساندند و بلافاصله  عملیات تخلیه و انتقال  تجهیزات و اسناد مهم به جای امن و اطفاء حرق آغاز شد. احسان جلیلیان ادامه داد : در  مانور شماره ۳ مرکز ایمنی و آتش نشانی  ۸  آتش نشان و دو خودروی آتش نشانی بکار گرفته شد که طبق سناریوی تعیین  شده مانور با موفقیت به پایان رسید.