به گزارش اکونا پرس،

به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم، روسای بهداشت، ایمنی و محیط زیست و مهندسی فرآورده‌ها به اتفاق کارشناس ارشد خدمات مهندسی منطقه از محل ذخیره سازی سوخت نفت گاز در ایستگاه گارمانوری راه آهن قم که در مجاورت گمرک استان قرار دارد، بازدید فنی و ایمنی بعمل آوردند.

ایستگاه گارمانوری قم به دلیل قرار گرفتن در چهار راه مواصلاتی ریلی کشور دارای موقعیت جغرافیایی ویژه ای است و با توجه به نقش مهم در تردد لکوموتیوهای باری و مسافری در خطوط ریلی کشور و دارا بودن ترافیک بالا، دارای محل ذخیره سازی نفتگاز می‌باشد.

در پایان این بازدید، با توجه به مشاهدات عینی و بررسی های بعمل آمده، توصیه های لازم به منظور رفع نواقص موجود ارائه شد.