به گزارش اکونا پرس،

دکتر فرزاد گوهردهی مدیرکل بهزیستی استان در تشریح اهداف راه اندازی صندوق های مالی خرد روستایی ویژه معلولین گفت: برنامه مورد نظر به منظور تشکیل صندوق های خرد محلی متشکل از افراد کم درآمد دارای معلولیت و با هدف توانمندسازی و ظرفیت سازی آنان تدوین شده است تا با ایجاد دسترسی به منابع مالی لازم، سطح معیشت و درآمدافراد دارای معلولیت ارتقا یابد.

وی افزود:  ایجاد صندوق های خرد محلی برای افراد تحت پوشش برنامه توانبخشی مبتنی برجامعه مستلزم همکاری سازمان بهزیستی، صندوق کارآفرینی امید و مجری بخش غیر دولتی  میباشند که مطابق با تفاهم نامه مشترک فعالیت می نمایند.

دکتر گوهردهی افزایش ظرفیت افراد دارای معلولیت کم درآمد و خانواده های آنان به منظور حل معضلات اقتصادی از طریق عضویت در گروه ها و صندوق ها را یکی از اهداف اجرای این برنامه دانست و اذعان کرد: دسترسی به منابع سیستم مالی و اعتباری، افزایش توانایی در مدیریت و برنامه ریزی مالی و ایجاد دانش لازم در خصوص تشکیل صندوق های خرد محلی و بانک پذیر شدن آنها و ایجاد سرمایه برای افراد دارای معلولیت کم درآمد و خانواده های آنان از دیگر اهداف صندوق های مالی خرد روستایی ویژه معلولین است.

مدیر کل بهزیستی مازندران خاطرنشان کرد: تدوین طرح های کوچک اشتغال ، افزایش مسئولیت جمعی و بهبود معیشت افراد دارای معلولیت کم درآمد و خانواده های آنان از دیگر چشم انداز های راه اندازی این صندوق ها میباشد.

وی با بیان اینکه در شهرستان های ساری، آمل و بهشهر تعداد ۵ صندوق با ۸۲  عضو ، فعال هستند و دو صندوق نیز  با تعداد ۳۰ عضو در شهرستانهای نوشهر وآمل در حال راه اندازی می باشند ، تصریح کرد: افراد دارای معلولیت روستایی تحت پوشش برنامه توانبخشی مبتنی برجامعه و والدین کودکان دارای معلولیت و قیم افراد دارای اختلالات اعصاب و روان شدید و افراد دارای اختلالات هوشی- ذهنی گروه های هدف این طرح هستند.