به گزارش اکونا پرس،

در این بازدید اعضای کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران حضور داشتند.

e1f83faf-d475-4f3f-be67-546adec58d72

d58935b3-1224-4a19-88ce-ea00b4fbef0a