به گزارش اکونا پرس،

 مهندس حمید رضا پیرپیران مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان لوح و تندیس پویش هر هفته الف –ب – ایران را  با امضا وزیر نیرو دکتر اردکانیان واز دست دکتر رضایی  استاندار اصفهان دریافت کرد متن لوح به شرح زیر می باشد: الف –ب حروف آغازین الفباست و الفبای هر کار زیر بنای آن است و آب و برق زیر بنای تولید ،توسعه و آبادانی است و پویش فراگیر ملی الف – ب ایران میدانی وسیع برای خدمت گزاری وکمک به ساختن ایرانی که شایسته و سزاوار ایرانیان است بواسطه نقش آفرینی موثر جنابعالی در تحقق اهداف پویش "هر هفته الف –ب –ایران در نیمه دوم سال ۹۸ و نظر به استمرار این حرکت شتابان و پر برکت در سال ۱۳۹۹ از مشارکت و نقش ارزشمندتان در این پوش قدردانی می نماید.

گفتنی است :هرهفتهالفبایران عنوان پویشی است که رضا اردکانیان وزیر نیرو برای افتتاح هفتگی طرح‌های بزرگ و مهم صنعت آب و برق مطرح کرده است. در این پویش، ۲۲۷ پروژه با ۳۳ هزار میلیارد تومان اعتبار، تا پایان سال ۱۳۹۸ در ۳۱ استان کشور به بهره‌برداری رسید

یکی از اهداف «پویش هرهفتهالفب_ایران» تعامل دو سویه با جامعه برای ارائه عملکرد، همکاری و بازخورد و استفاده از نظرات ارزشمند و مدیریت توام عرضه و تقاضا است