به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی  در  جلسه شورای راهبری خوشه نفت و گاز شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی برنامه عملیاتی یک ساله آینده خوشه بعد از بررسی مورد تأیید قرار گرفت و با توجه به اتمام فرآیند توسعه خوشه توسط عامل توسعه، در این جلسه مسئولیت ادامه فرآیند توسعه به انجمن تولیدکنندگان تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی استان مرکزی واگذار گردید‌.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی در حاشیه این جلسه گفت : همکاری و هماهنگی فعالان این صنعت می تواند به توسعه اقتصاد صنعتی نفت و گاز در استان کمک کند.

طیب میرزایی در ادامه افزود : انجمن سازندگان تجهیزات نفت،گازوانرژی استان مرکزی یکی ازبا قدمتترین تشکلهای صنعتی استان مرکزی است که همواره به گونه ای پرجنب وجوش وبهره ور به حیات خود ادامه داده است ..

 وی افزود : دولت باسیاستهاوحمایتهایی که ازسرمایه گذاری بخش خصوصی درصنایع نفت،گازوپتروشیمی انجام داده شرایط مناسب برای بازگشت سرمایه بوجود آورده است .

 شایان ذکر است در پایان با اهدای لوح تقدیر از آقای شهری عامل توسعه خوشه  ،  آقای خیابانی مشاور ناظر توسعه خوشه و آقای اللهیاری ریاست انجمن تولیدکنندگان تجهیزات نفت و گاز   تشکر  قدردانی به عمل آمد.