به گزارش اکونا پرس،

به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت،.در متن این ابلاغیه آمده است:نظر به تعهد، تخصص و اهتمام جنابعالی در جهت توسعه ورزش شهروندی و همچنین به منظور اجرای موفق طرح ملی شهرهای فعال ایران «شفا» به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران» منصوب می شوید.