به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی شرکت گاز استان قم، علیرضا نصیری گفت: انتظارات در شرایط پایداری فصل سرما و به منظور تأمین گاز مورد نیاز در کشور، ادارات و مشترکین غیرخانگی نیز میزان مصارف خود را تا حداقل ۲۰ درصد کاهش و مدیریت نمایند.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه وزارت نفت کاهش میزان مصرف ادارات با هدف مدیریت تقاضا، بازدارندگی مصارف غیرضرور و کنترل و اصلاح الگوی مصرف در کنار مصرف بهینه و صرفه جویی در بخش خانگی از تدابیری است که از هرگونه قطع گاز بخش خانگی در این سرمای شدید و پایدار جلوگیری خواهد نمود.

وی ادامه داد: طبق این مصوبه، ادارات ضمن اینکه سیستم گرمایش خود را از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۱ در وضعیت روشن قرار نموده، مکلف به کاهش مصرف گاز در مقایسه با همان دوره در سال گذشته، به مقدار ۲۰ درصد می باشند و در صورت عدم کاهش میزان مصرف، مشمول ۵۰ درصد افزایش صورتحساب گازبهای خود می شوند.

نصیری یادآور شد: بر طبق آیین نامه هیأت محترم وزیران، اگر در بخش خانگی هم مصرف بیش از ۱۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال های ۹۶ و ۹۷ باشد، کل صورتحساب آن مشترک مشمول افزایش ۱۵ درصدی می شود.

وی در پایان تصریح کرد: همانطور که هم استانی‌های فهیم و با درایت استان، پیوسته در این مسیر همراه بوده‌اند، انشاءالله با مدیریت بهینمشترکین ه مصرف گاز، این مرحله را نیز با سربلندی پشت سر خواهیم گذاشت.