به گزارش اکونا پرس،

کورش محمدحسینی رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم  اعلام کرد : در یک دوره دو ماهه مهاجرت از کارت های قدیم به کارت جدید انجام خواهد شد و در این مدت هر دو کارت در اتوبوس ها قابل استفاده خواهند بود که پس از اتمام این دوره کارت جدید به صورت کامل جایگزین کارت های قبلی خواهد شد. در طول این دوره شهروندان می توانند از کارت های قبلی تا زمانی که موجودی دارد استفاده نمایند و پس از آن برای تعویض کارت و دریافت کارت جدید به یکی از باجه های فروش و شارژ کارت شهروندی در سطح شهر مراجعه فرمایند.

وی خاطرنشان کرد: برای رفاه شهروندان عزیز، در طول دوره مهاجرت تعویض کارت ها برای شهروندان عزیز رایگان در نظر گرفته شده و شهروندان گرامی می توانند در این مدت با ارایه کارت های قدیمی خود پس از اتمام موجودی آنها، کارت جدید قمکارت را رایگان تحویل بگیرند.