به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم، در دهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با حضور مدیران دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید عنوان نمود: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طی برنامه ای هدفمند متناسب با آمایش سرزمین، دپارتمان هایی طراحی کرده که بعنوان یک ظرفیت و مزیت برای انجام ماموریت های این سازمان محسوب می گردد.

وی ادامه داد: امروزه آموزش های مهارتی معطوف به نیاز بازار کار است و به عبارتی تقاضا محور ارائه می گردد که نقطه عطفی در ارائه مهارت به مخاطبان سازمان می باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: توسعه آموزش های مهارتی و ارائه آموزش های مورد نیاز صنایع باعث تزریق نیروی کار ماهر به صنایع می گردد که غالباً این افراد نیروی بومی مناطق می باشند.

خاطرنشان میگردد در ابتدای این جلسه، محمود تقی پور مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم طی سخنانی به تبیین برنامه ها و اقدامات صورت گرفته این اداره کل در حوزه آموزش های مهارتی و برنامه های آتی آن پرداخت.