به گزارش اکونا پرس،

جلسه هماهنگی و توجیه پیرامون پویش ملی من مادرم بچه های ایران فرزندان من  با حضور بهرام حسین آبادی سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی محمدی مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی علی فخاری ریس مجمع خیرین مدرسه ساز استان مرکزی به صورت ویدیو کنفرانس در محل اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی برگزار گردید 

در این جلسه محمدی مدیر کل نوسازی مدارس استان مرکزی با تشریح و تبیین دستورالعمل های لازم بر اطلاع رسانی منسجم و اجرای دقیق این پویش در شهرستانهای استان مرکزی تاکید نمودند

در ادامه دانش نژاد معاون مشارکت های مردمی نوسازی مدارس ضمن تشریع دقیق دستورالعمل های مربوطه بر ارسال گزارش عملکرد مناطق به صورت هفتگی جهت انعکاس به مقام عالی وزارت تاکید نمودند و در این رابطه مقرر شد در سطح هر منطقه ستادی در راستای اجرایی نمودن این پویش تشکیل گردد 

در ادامه علی فخاری ریس مجمع خیرین مدرسه ساز استان مرکزی بر حضور پرشور مردم و خیرین مدرسه ساز در پویش های مختلفی که در این استان برگزار می شود تاکید نموده و از نقش آنها در فرآیند مدرسه سازی تجلیل ویژه نمودند.

در پایان بهرام حسین آبادی سرپرست آموزش و پروش استان بر همکاری تمامی مدیران ادارات آموزش و پرورش استان دراجرایی شدن این پویش ملی تاکید نموده و خواستار مستند سازی عملکرد و فعالیت های مربوطه در قاالب ارسال گزارش هفتگی و ماهیانه شدند.

عکس