به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، 

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: با تشکیل پرونده، شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم، ضمن احضار متهمان، استماع اظهارات و دفاعیات متهمان، به دلیل عجز متهمان از ارائه مدارک مثبته، پس از رسیدگی، اتهام قاچاق را محرز و مسلم دانسته؛ متهمان را علاوه بر ضبط کلیه پارچه های مکشوفه قاچاق به نفع دولت، به پرداخت مبلغ 56,000,000,000 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.

 وی همچنین خاطر نشان کرد: بر اساس قانون، کلیه پارچه های مکشوفه قاچاق توسط مرجع کاشف، تحویل اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گردید.