به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی استانداری قم دکتر بهرام سرمست استاندار قم در چهاردهیمن جلسه شورای معادن استان قم طی سخنانی با اشاره به مصوبه ی قبلی مبنی بر تهیه ی بسته سرمایه گذاری دریاچه نمک استان قم اظهار کرد: بحث راه دسترسی این دریاچه به عنوان نخستین گام، بایستی مورد پیگیری قرار بگیرد و جذب سرمایه گذاری در گام بعدی عملیاتی شود.

استاندار قم با اشاره به تصویب طرح بهره برداری از دریاچه نمک با محوریت استان قم افزود: جلسه مشترکی با استان های همجوار برگزار و نحوه بهره برداری از این دریاچه به صورت کارشناسی بررسی شود.

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در بخش صنعت، در راستای احیای واحدهای راکد و توسعه ی اشتغال و تولید موفق عمل کرده ایم اظهار کرد: بایستی در حوزه ی معادن نیز اقدامات عملیاتی انجام شده و معادن استان فعال شوند.

استاندار قم با اشاره به مطالعات انجام شده در زمینه ی معادن استان قم گفت: با صدور پروانه اکتشاف، مطالعات تکمیلی انجام شده و به سمت بهره برداری از معادن خواهیم رفت.

وی همچنین فعالسازی معادن راکد را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: دستگاه های مسئول بایستی همکاری لازم را در راستای تحقق این هدف داشته باشند.