به گزارش اکونا پرس،

حسنقلی قوانلو با اظهار این که صدور مجوز به معنای داشتن فعالیت نیست ، توضیح داد : استخراج رمز ارز نیازمند دریافت پروانه بهره برداری است و مجوزهای صادر شده صرفا جنبه اجازه طی شدن مراحل قانونی داشته و به حکم موافقت اصولی خواهد بود. وی گفت : متقاضیان با دریافت مجوز تنها می توانند تشریفات اداری، امضای قرار داد با شرکت های برق، جانمایی و تامین تجهیزات را انجام دهند و برای آغاز استخراج نیازمند صدور پروانه خواهند بود.

قوانلو همچنین از افزایش میزان استقبال و متقاضیان احداث مزارع استخراج بیت کوین در مازندران اشاره کرد و گفت : روزانه هشت الی ۱۰ تقاضا برای احداث مزارع استخراج رمز ارز به اداره کل صنعت ، معدن و تجارت مازندران ارسال می شود. وی افزود : تاکنون تمامی متقاضیان دریافت مجوز مزارع رمز ارز استان بومی مازندران بودند و در میان آنان افراد غیربومی قرار ندارد.

رییس سازمان صنعت، معدن، تجارت مازندران قانونی بودن مزارع استخراج رمز ارز را امری مهم در مدیریت مصرف انرژی و همچنین جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی توصیف کرد و گفت : شرکت های تولید انرژی در طول سال حجم زیادی از انرژی برق تولید می کنند که اغلب ماه ها به دلیل کاهش مصرف مشتری ندارد.

قوانلو قیمت تعیین شده برای انرژی استخراج رمز ارز را بسیار مطلوب برای کسب درآمد شرکت های تولید برق و دولت دانست و افزود : قانونی شدن این فعالیت می تواند از سرقت برق و سوء استفاده ها جلوگیری کند.

وی یکی از مشلات صدور پروانه بهره برداری مزارع استخراج رمز ارز را در فرآیند ثبت شرکت دانست وافزود: هنوز تعریف مشخصی برای مجموعه های متقاضی استخراج رمز ارز در چارت ثبت شرکت وجود ندارد که این مساله فرآیند دریافت پروانه بهره برداری را با تاخیر مواجه می کند.