به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد مرکز نیکوکاری شهید لاجوردی با هدف مشاوره و مددکاری زندانیان و خانواده های آنها در صورت نیاز اشتغال این قشر از جامعه و پیشگیری از خدمات موازی و چندگانه به آنها در اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قم افتتاح شد.

حمیدرضا علی اکبری مدیر کل خدمات مددکاری کمیته امداد ضمن حمایت از این طرح گفت: با همراهی و همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و کمیته امداد کشور به حمایت مادی و معنوی زندانیان و خانواده های آنها بیشتر توجه می شود.

سید عبدالله مرتضوی مدیر کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان قم نیز ضمن اعلام آمادگی همکاری در این طرح فراخدمتی به این قشر از جامعه گفت: یکی از اهداف مهم این تفاهم نامه توانمندسازی زندانیان و خانواده های آنها است.

اکبر میرشکار مدیر کل کمیته امداد استان قم نیز ضرورت اصلاح و بازسازی باورهای غلط زندانیان و بعضی از خانواده های آنها را خاطرنشان شد و گفت: امداد فرهنگی یکی از راهکارهای کمیته امداد در پیشگیری از افزایش آسیب های اجتماعی است که با افتتاح مرکز نیکوکاری شهید لاجوردی در اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قم این هدف بیشتر محقق خواهد شد.