به گزارش اکونا پرس،

به نقل از وابط عمومی و امور بین الملل در حکم انتصاب دکتر عباسی آمده است:نظر به تعهّد، تخصّص و مسئولیت پذیری شما ، و به استناد چارت تشکیلاتی دانشگاه و براساس ماده 11 آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری،  از تاریخ 99/11/12 ، به مدت دو سال به عنوان رییس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره مندی از همکاری معاونت ها و تعامل با مدیریت های مختلف دانشگاه ، در انجام وظایف مقرر در ماده 11 آیین نامه یادشده و در جهت تحقق اهداف مذکور در ماده 2 آیین نامه و در کمک به رفع کاستی ها و ارتقای روند فعالیت ها بویژه در امر آموزش و پژوهش دانشگاه موفق و کوشا باشید.

ابراهیم عبدی پورفرد

رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س)

شایان ذکر است دکتر رسول عباسی استادیار گروه مدیریت، دارای مدرک دکتری مدیریت رفتار سازمانی، صاحب مقالات و تالیفات متعدد بوده وسوابقی همچون مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه حضرت معصومه (س) را در کارنامه خود دارد.