به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازاداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، وی اظهار کرد: بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ شهرداری اراک که به شورای شهر ارائه شده، یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۳۸۳ میلیارد تومان معادل ۴۷ درصد افزایش پیدا کرده است. این امر به معنای آن است که شهرداری باید در شرایط نابسامان اقتصادی درآمدزایی مضاعفی داشته باشد تا بتواند این بودجه را محقق سازد.