به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی (قم)، حسن صبوری ضمن اعلام خبر فوق اظهار داشت: آموزش کارگران حرفه ساختمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باعث افزایش سطح مهارت های علمی و عملی و ارتقای دانش آنان خواهد شد.

وی افزود: هدف از انعقاد این تفاهم نامه علاوه بر افزایش دانش علمی و عملی کارگران، ارتقای کیفیت اجرای کار و افزایش سطح توانایی فنی و دانش مجموعه های کارگری ساختمان،طبقه بندی کارگران ماهر، افزایش رضایت کارفرمایان برای دریافت خدمات مطلوب و حفظ و بهبود جایگاه و شان کارگران ساختمان است.

صبوری ادامه داد: کاهش حوادث ناشی از کار و افزایش رعایت مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای محیط کار از دیگر اهداف این تفاهم نامه سه جانبه است.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان قم، آموزش کارگران ساختمانی افزایش اعتماد اجتماعی و افزایش اشتغال زایی آنان را در پی دارد.

صبوری تصریح کرد: پس از فرآیند آموزش و سنجش، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نسبت به صدور کارت و گواهینامه مهارت کارگران اقدام می کند.

این تفاهم نامه سه جانبه با حضور مدیرکل راه و شهرسازی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان و رییس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمان استان امضا و تبادل شد.