به گزارش اکونا پرس،

به نقل از دبیرخانه همایش شرکتهای بر تر ایران  و پس از ارزیابی های صورت گرفته ، شرکت فولاد هرمزگان در گروه فلزات اساسی پس از شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان ،شرکت ملی صنایع مس ایران ، شرکت فولاد خوزستان ، شرکت ذوب آهن اصفهان و شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس توانست در رتبه ششم قرار گیرد و از نظر درآمد و رشد در بین بزرگان گروه فلزات اساسی ایران  قرار گیرد .

شایان ذکر است  شرکت فولاد هرمزگان در این ارزیابی ، از منظر درآمد و فروش نیز  رتبه ٤٥ را در بین ٥٠٠ شرکت برتر ایران کسب کرد