به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از ایثار واحد استان قم، حجت الاسلام حسن هنرمند به منظور گفتگو با جامعه هدف و مردم شریف استان و پاسخگویی به سوالات آنان از طریق شماره تلفن 111 در واحد ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور یافت.

وی با حضور در مرکز سامد استانداری قم به درخواست ها و تقاضاهای مردم و جامعه هدف، منتقل شده به مرکز سامد پاسخ داده  و دستوررات لازم برای رفع مشکلات را صادر کرد.