به گزارش اکونا پرس،

​به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ،محمدرضا زید آبادی با عنوان این مهم که اجرای یازده پروژه عمران جاده ای ، آن هم طی مدتی کمتر از یکسال ، درزمره اقدامات جهادی است تصریح کرد : توجه به این موضوع که اعتبار اجرایی این طرحها افزون بر 980 میلیارد ریال ( با احتساب 25 درصد افزایش ) بوده بر ارزش اقدامات صورت گرفته درحوزه احداث و بهسازی راههای استان قم می افزاید . 

وی اجرا وبهره برداری از طرح چهار خطه کردن محور قدیم سلفچگان – ساوه که ازمطالبات جدی اهالی و درراستای رفع سه نقطه پرتصادف بود  را درزمره این اقداما ت جهادی طی سال 99 برشمرد و عنوان کرد : طول این پروژه که درهفته دولت افتتاح گردید ، افزون بر شش کیلومتر و هزینه اجرایی آن بالغ بر 120 میلیلارد ریال می باشد . 

زیدآبادی اجرای طرح بهسازی محور راهجرد – سلفچگان را درزمره اقدامات شاخص اداره متبوع طی سال 99 دانست و ادامه داد : طول مسیر پرروژه 8 کیلومتر و درقالب طرح بازیافت سرد آسفالت واعتباری افزون بر 920 میلیارد ریال اجرا و درمراحل تکمیلی قراردارد .

رییس اداره نگهداری راههای استان قم بااین  عنوان که ، جاده قدیم قم – تهران  درزمره محورهای ترانزیتی کشور است ، اظهار داشت : طی سالجاری و با هزینه ای افزون بر 66 میلیارد ریال طرح بهسازی 14 کیلومتر از این محور شریانی اجرا و مورد بهره برداری واقع گردید . 

محمدرضا زیدآبادی پروژه بهسازی و روکش آسفالت بزرگراه سلفچگان – دلیجان را ازدیگر طرح های شاخص این اداره که طی سال 99 عملیات اجرایی آن آغاز شد دانست و خاطرنشان ساخت : دراین پروژه 17 کیلومتر از بزرگراه شریانی سلفچگان – دلیجان با اعتباری افزون بر 71 میلیارد ریال بهسازی و آخرین مراحل تکمیلی را میگذراند . 

وی درخصوص اجرای طرح ابرار ( اقدام برای راههای روستایی ) درسطح راههای روستایی استان قم نیز توضیح داد : پس از احصا روستاهای بالای بیست خانوار جمعیت دراستان ، نسبت به آسفالت مسیرهای دسترسی این روستاها با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال اقدام گردید . 

زیدآبادی طرح بهسازی باند جنوبی کمربندی قم – اراک را طی سال 99 اقدامی دیگر درطول اقدامات جهادی اداره متبوع عنوان وافزود : طی این اقدام طرح بهسازی ده کیلومتر از کمربندی قم – اراک با اعتباری بیش لز 63 میلیارد ریال اجرایی شد که هم اینک ازرشد فیزیکی 50 درصدی برخوردار است . 

رییس اداره نگهداری راههای استان قم ضمن اشاره به این مهم که نگهداری از آزادراه قم – تهران که سومین محور ترافیکی کشور می باشد در اولویت اقدامات این اداره کل قرار دارد تصریح کرد : طی سال 99 بهسازی 9 کیلومتر از این آزادراه با اعتباری بالغ بر 65 میلیارد ریال به مرحله اجرا درآمد که تا کنون 65 درصد رشد فیزیکی داشته است .

محمدرضازید آبادی پروژه های بهسازی محور قدیم قم – کاشان به طول 10 کیلومتر ، بهسازی محور پردیسان – ورجان به طول 4 کیلومتر و رمپ A  تقاطع خرمشهر به طول 2 کیلومتر را از جمله پروژه های اجرایی درسال 99 برشمرد و افزود : اعتبار اجرایی هریک از این طرح ها به ترتیب : 81 میلیارد ریال ، 28 میلیارد ریال و 32 میلیارد ریال می باشد . 

وی ازدیگر پروژه های  عمرانی سال 99 ، به طرح احداث راه دسترسی نمایشگاه بین المللی قم اشاره و عنوان کرد : اعتبار احداث این مسیر که  طول آن دوکیلومتر ودرازادراه قم – تهران واقع گردیده ،بیش از 120 میلیارد ریال می باشد .

رییس اداره نگهداری راههای اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم بهسازی و روکش آسفالت محور پردیسان – ورجان را با اعتباری بالغ بر 28 میلیارد ریال از دیگر طرح ها ی عمرانی سالجاری دانست و افزود : طول پروژه بالغ بر 4 کیلومتر  و عملیات اجرایی آن بزودی آغاز میگردد. ..