به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی گفت: به منظور حفظ و ارتقاء  سیستم مدیریت  بهداشت و ایمنی وپیشگیری از مخاطرات شغلی  عملکردبهداشت و ایمنی در محیط کار،  4200 نفرساعت از آموزشهای برگزار شده آموزش واحد ایمنی وبهداشت می باشد.

براساس همین گزارش شفیعی سرپرست آموزش شرکت گازاستان مرکزی گفت :در راستای توسعه مسئولیتهای اجتماعی و حفظ محیط زیست  و دریافت گواهی مدیریت پسماند،  واحد آموزش این شرکت 672 نفرساعت آموزش مدیریت مواد زاید برای سطوح مختلف شرکت  بصورت مجازی برگزار نموده است.

وی همچنین درادامه گفت: با توجه به حساسیت بالای شغل امدادگران ، محتوای الکترونیکی موردنیاز شغل امدادگر گاز شهری بااستاندارد فنی وحرفه ای ،به تعداد 143 نفربصورت لوح فشرده دراختیار امدادگران در سطح استان قرار گرفت تا پس از قبولی در آزمون فنی و حرفه ای در سال 1400 در کارگاه آموزشی که با همکاری شرکت گاز استان مرکزی و سازمان فنی و حرفه ای تجهیز گردیده  دوره های آموزشی عملی مورد نیاز را سپری نمایند.