به گزارش اکونا پرس،

سرهنگ غلامرضا صدفی رئیس پلیس راهنمایی رانندگی استان قم" امسال شعار ترافیکی نوروز ؛پرهیز از سفر، ایمنی و سلامت انتخاب شده و همه کارشناسان، عزیزان در مجموعه کادر درمان تاکید شان بر این است که امسال هم سفری نداشته باشیم و تحقق شعار نوروزی امسال همکاری و همراهی مردم را می طلبد و قطعاً این شعار متناسب با شرایط خاص جامعه ناشی از گسترش و شیوع ویروس کرونا انتخاب شده است و ضروری است تک تک شهروندان، با پرهیز از سفر با برای تحقق این شعار راهبردی و سلامت محور تلاش کنند.