به گزارش اکونا پرس،

 به نقل ازروابط عمومی اداره کل استاندارد مرکزی ، وی با اشاره به نیاز سازمان ها در ایجاد بسترهای لازم برای برگزاری کلاس های مجازی تصریح کرد : در سال گذشته با وجود شرایط همه گیری کرونا و نیاز به استمرار دانش افزایی در حوزه استانداردسازی وعدم وقفه در آموزش و به روز بودن نهادهای مربوط به استانداردسازی، سعی در ایجاد بسترهای لازم برای استمرار آموزش در این سازمان صورت گرفت که از جمله ایجاد بستر آموزش مجازی ایده بود که با استقبال مخاطبین نیز روبروشد .

جعفریان در تشریح  برنامه های آموزشی این اداره کل که با وجود محدودیت های همه گیری کرونا به صورت مجازی و یا حضوری با حداقل ظرفیت و رعایت پروتکل های بهداشتی همراه بود گفت : تنوع برنامه ها و وظایف آموزشی اداره کل استاندارد استان مرکزی در قالب زیر شاخص  آموزش مدیران کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده واحدهای تولیدی ، ضرورت دانش فنی کارشناسان اداره کل ، کارشناسان تایید صلاحیت شده برون سازمانی استاندارد و نیز آموزش های سایر در قالب نمایه سازی محور توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد در شرح وظایف این سازمان قرار دارد که در این راستا با تحقق 10168 نفر ساعت آموزش مدیران کنترل کیفیت، با درصد تحقق 102% ، 1726 نفر ساعت آموزش کارکنان ، با درصد تحقق 104%، 240 نفر ساعت آموزش کارشناسان تایید صلاحیت شده برون سازمانی استاندارد با درصد تحقق 100% و 3060 نفر ساعت سایر آموزشهای برون سازمانی با درصد تحقق 113 % ، در مسیر دانش افزایی سازمانی در سال جاری گام برداشته است.

جعفریان در پایان تاکید کرد : گسترش بستر توانمندسازی و بهینه سازی آموخته های نیروهای انسانی تحت نظارت سازمان ملی استاندارد و نیز گسترش دانش شغلی کارکنان و کارشناسان مرتبط در هر سازمان، متناسب با نیازهای رو به رشد، هنگامی به دست خواهد آمد که هر سازمان، برنامه های آموزشی در سطح فرد، شغل و دستگاه متبوع ، تهیه و تدوین نماید و از تمام ظرفیتها در جهت پیاده سازی بهینه آن استفاده برد .