به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی در این دیدار مهندس لطفی، سر پرست مخابرات منطقه مرکزی با اشاره به نقش زیر ساختی مخابرات در تامین نیازهای ارتباطی جامعه بیان کرد: امروزه اکثر خدمات بر بستر شبکه های مخابراتی ارایه می شود و برای شرکت مخابرات به عنوان متولی وتامین کننده ارتباطات با توجه به قوانین ومصوبات موجود،شرایط برای ارایه خدمات باکیفیت وهمچنین توسعه تجهیزات وشبکه های مخابراتی بسیار سخت شده است ونیاز است متولیان عرصه ارتباطات وتصمیم گیرندگان این حوزه با اتخاذ راهکار های کارشناسی شده واصلاح تعرفه های مخابراتی شرکت مخابرات را یاری وحمایت نمایند .

مهندس لطفی افزود :در حال حاضر هزینه های شرکت مخابرات ایران به ویژه در بخش نیروی انسانی متناسب با تعرفه های فعلی نیست ولازم است هرچه سریعتر تعرفه های خدمات مخابراتی متناسب با تورم افزایش یابد و این بدان معناست که با ادامه وضع موجود در بلندمدت شرکت مخابرات ایران دچار بحران مدیریت مالی خواهد شد.

 

در ادامه دکتر کریمی ، نماینده مردم شریف شهرستان های اراک ،کمیجان وخنداب در مجلس ،بحث منطقی شدن تعرفه های خدمات مخابراتی را مهم دانست و اظهار امیدواری کرد با طرح این موضوع در کمیسیون های مربوطه تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.