به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شتاب دهنده دانش بنیان صدرفردا، پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، هادی کمالی مدیر عامل شتاب‌دهنده دانش بنیان صدرفردا به نمایندگی از هیات مدیره به تشریح عملکرد شرکت پرداخت.

بنابر این گزارش بررسی ماموریت ها و گزارشی از اقدامات حوزه فناوری توسط مدیر عامل ارایه گردید و برنامه های سال ۱۴۰۰ نیز تشریح گردید.