به گزارش اکونا پرس،

به نقل از خبرنگار وب دا مرکزی، بر اساس این حکم، دکتر زهرا اسدی به سمت سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب منصوب و از زحمات و تلاش های دکتر ابوذر صدوق تقدیر و تشکر شد.

در حکم صادره آمده است: با عنایت به تخصص و تعهد سرکار عالی به موجب این ابلاغ به سمت «سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب» منصوب می شوید؛ ضمناً اختیارات اینجانب درمورد اعتبارات ماده 44 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه اعم از اعتبارات جاری، عمرانی، اختصاصی و ردیف های متمرکز به سرکار عالی تفویض می گردد