به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی،مجموع اجرای پروژه های آب و خاک در استان در کنار اقدامات بهزراعی سبب گردیده تا شاخص بهره وری آب از 0/87 کیلوگرم تولید ماده خشک به ازای مصرف هر متر مکعب آب به 1/21 کیلوگرم افزایش یابد.

وی اظهار داشت: تاکنون با احتساب پروژه‌های در دست اجرا بیش از ۷۰ هزار هکتار از اراضی استان به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده است که ۴۵ درصد اراضی مستعد را شامل می‌شود. مدیر آب و خاک استان مرکزی با بیان اینکه مطالعات ۴۰۰۰ هکتار هکتار از اراضی استان نیز انجام شده و آماده اجرا است گفت: سال گذشته ۲۲۰۰ هکتار آبیاری نوین در استان اجرا و به بهره برداری رسیده و بیش از ۴۰۰۰ هکتار نیز در دست اجرا است.

در صورت تامین اعتبار این مدیریت قابلیت اجرای تجهیز مزارع استان به سیستم های نوین آبیاری به میزان سالیانه ۹۰۰۰ هکتار را دارد. وی مجموع اراضی آبی زیر کشت این استان را۲۳۰ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: امکان اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در بیش از ۱۶۰ هزار هکتار از این اراضی وجود دارد و در مابقی به دلیل نبود کیفیت آب، خاک یا سایر موارد، امکان اجرا وجود ندارد.

کوهدانی بیان کرد: تأمین امنیت و سلامت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی و راهبردی با انجام اقداماتی نظیر افزایش راندمان آبیاری و افزایش شاخص بهره وری آب ، توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشائی، به نژادی و به زراعی، تولید و تأمین و به کارگیری ارقام مقاوم، خوداتکایی در تولید بذر و نهال و توسعه کشت محصولات سالم و ارگانیک از دیگر اهداف وزارت جهاد و سازمان در سال‌های اخیر بوده است. .