به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی دانشگاه در این مراسم دکتر رضائی نور با اشاره به اهمیت و نقش بسیار مهم و موثر ارتباطات در رشد و بالندگی جامعه، یکی از نیازهای اساسی جوامع امروز را دسترسی شفاف به اطلاعات، با تکیه بر دو عنصر مهم اخلاق و واقعیت بر شمرد و ادامه داد: روابط عمومی باید  بتواند از همه  ظرفیت های رسانه در جهت معرفی دستگاه استفاده کند و پیوسته دانش خود را با علم روز رسانه ارتقاء دهد. رئیس دانشگاه با اشاره به تلاش موثر روابط عمومی دانشگاه در انعکاس اخبار و سهم قابل توجه آن درکسب موفقیت های اخیر ، اززحمات بی وقفه کارکنان این حوزه تقدیر نمود.

درادامه رضایی پویا مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی قم از نگاه ویژه ریاست دانشگاه به حوزه روابط عمومی ابراز خرسندی نمود و گفت:

بدون تردید روابط عمومی به عنوان عنصر اصلی در عرصه سیاست گذاری های کلان نظام و هدایت سازمان ها جایگاه ویژه ای دارد و از آنجائیکه روابط عمومی و کارکردهای آن به مثابه روح فعالیت هاست امروزه به رکن مهمی از عملکرد سازمانها تبدیل شده است. رضائی پویا افزود: کارکنان این حوزه در انجام رسالت خود مقید به زمان ومکان نیستند و نوع کار  آن پر از استرس و جزو مشاغل سخت وزیان آور است که اکر این حمایت ها و دلگرمی ها نبود قطعا توان ادامه فعالیت در این حیطه برایمان امکان پذیر نبود. وی گفت: اینجانب در این فرصت بطور ویزه از همکارانم در روابط عمومی دانشگاه صنعتی قم؛ آقای عرب و سرکار خانم دلاوری به جهت  تلاش بی وقفه و شبانه روزی خود در معرفی و انعکاس اخبار دانشگاه، تقدیر و تشکر می نمایم.

در پایان این مراسم با تقدیم لوح سپاس از کارکنان روابط عمومی تقدیر بعمل آمد.