به گزارش اکونا پرس،

دکتر مهدی کرباسیان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام درگذشت مرحوم مرادخانی پیشکسوت هنر را تسلیت و نوشت،  یکی دیگر از دوستان را از دست دادیم ، رفیقی یار بود ، در ۸ سال گذشته بیشتر ملاقات میکردیم ، خوش اخلاق و عاشق هنر و پیشرفت ایران.  اوایل اردیبهشت او و آقای کاظمی به دعوت من به دفتر آمدند، با یک کوزه گل زیبا آمد از هنرمندی چون او همین انتظار بود.  گپ وگفت در باب هنر و یادآوری خاطرات کردیم. سرحال و شاداب بود.  به خانواده محترم و دوستان تسلیت صمیمانه میگویم.  مرد بزرگی بود و به موسیقی و تاتر ...خدمت فراوان کرد.  حیف شد.  مهدی کرباسیان