به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری کمیته امداد، زکات از واجبات مالی در دین و یک عمل عبادی اقتصادی به شمار می رود که متاسفانه در جامعه امروز کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

سید رضا میره ای، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قم با اشاره به اینکه زکات از واجبات مالی در دین و یک عمل عبادی اقتصادی به شمار می رود گفت: این نهاد در کنار خدمت رسانی به محرومان، در اجرای این فریضه الهی نیز اقدامات خوبی داشته است.

میره ای از استقبال خوب مؤدیان زکات در استان خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تا کنون بالغ بر 1 میلیارد و 800 میلیون تومان زکات واجب، فطریه و کفارات جمع آوری شده است

معاون توسعه مشارکت های مردمی استان قم با تشریح موارد مصرف زکات، خاطرنشان کرد: معیشت نیازمندان، اولویت هزینه کرد زکات در سال گذشته و امسال بوده است.