به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازاداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی درابتدای این  جلسه همکاران بخش نقلیه از نزدیک مسایل ومشکلات خود را با مدیر منطقه مطرح نمودند ودر ادامه مهندس لطفی ضمن اشاره به اهمیت خدمات وزحمات بخش نقلیه بیان کرد:تامین رضایت خاطر همکاران این واحد نقش بسیار مهمی در ارایه بهترخدمات مخابراتی وهمچنین انجام ماموریت وسفرهای ایمن دارد.

در پایان این نشست ،مهندس لطفی اظهار امیدواری کرد با بررسی وپیگیری مسایل ومشکلات مطروحه ،نهایت سعی وتلاش خود را در تامین خواسته ها ورفع نیاز ها ی این بخش به عمل خواهد آورد .